DEN HAAG - Het kabinet weigert Turkije te dreigen metterugtrekking van de Nederlandse patriot-antiraketsystemen als hetTurkse leger Noord-Irak zou binnentrekken. Zo'n invasie is zeerongewenst en zal leiden tot ruzie met Turkije in de NAVO, maar mager voor het kabinet niet toe leiden dat de burgerbevolking in hetzuidoosten van Turkije niet meer beschermd is tegen Iraaksescudraketten.

"Stel dat Turkije Noord-Irak binnenvalt en wij zouden alsreactie daarop onze patriots terugtrekken. Je moet er toch niet aandenken dat Saddam Hussein dan een scud met chemische lading afvuurtop Turkije en er 100.000 doden vallen, terwijl wij daar de dagervoor de bescherming hebben weggehaald", zei minister Kamp vanDefensie donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Zeer terughoudend

Ook minister De Hoop Scheffer was zeer terughoudend over hetterugtrekken van patriots, waar hij tegelijkertijd zijn grotezorgen uitsprak over een mogelijke Turkse invasie in Noord-Irak.Zware diplomatieke druk van een aantal landen waaronder Nederlanden de Verenigde Staten en binnen de NAVO heeft tot gevolg gehad datTurkije nog geen aanstalten maakt om Irak binnen te gaan. "Deterritoriale integriteit van Irak moet gehandhaafd blijven", zeiDe Hoop Scheffer.

De Kamer maakte na de uitgebreide excuses van minister Kamp vanDefensie afgelopen zaterdag geen groot punt meer van deaanwezigheid van overste Blom op de persconferentie van deAmerikaanse generaal Franks. Kamp beloofde bovendien dat demankracht op het Defensie Crisis Beheersingscentrum wordtversterkt. Dat moet het onmogelijk maken dat militairen door tegrote drukte "hun politieke antenne" tijdelijk verliezen.