WASHINGTON - De Britse premier Blair heeft Irak er donderdagvan beschuldigd dat het Britse soldaten die krijgsgevangen warengemaakt, heeft geëxecuteerd. Irak ontkent dat het Britse soldaten heeftgeëxecuteerd.

Blair sprak over de "verspreiding van beelden van geëxecuteerdeBritse soldaten" door de satellietzender al-Jazeera in Qatar. Hijnoemde de executies een "overduidelijke schending van alleconventies over de oorlog". "Het is een daad van wreedheid diealle begrip te boven gaat", aldus de Britse premier.

Eerder op de dag had minister van Defensie Geoff Hoon in Londengezegd dat hij "dacht" dat de twee Britse militairen die sindszondag werden vermist in het zuiden van Irak dood waren. Hij noemdede uitzending van al-Jazeera een "overduidelijke" schending vande Geneefse Conventie.

Vrijgeven van foto's

"Wij hebben gezien wat Saddams regime in werkelijkheidbetekent: zijn trawanten die bereid zijn om hun eigen mensen tedoden, krijgsgevangenen die moeten aantreden en nu het vrijgevenvan die foto's van geëxecuteerde Britse soldaten", zei Blairtijdens een persconferentie die hij met de Amerikaanse presidentBush in Camp David gaf.

Op de vraag hoe hij wist dat het om executies ging, antwoorddeBlair alleen maar "wegens omstandigheden waarvan wij op de hoogtezijn"

Irak ontkent dat het Britse soldaten heeft geëxecuteerd. In een interview met de televisie van het Arabische emiraat AbuDhabi zei de Iraakse minister van Informatie Said al-Sahhaf datBlair "tegen het publiek had gelogen" over de soldaten. "Wijhebben niemand geëxecuteerd", voegde hij eraan

Bron niet vermeld

In de uitzending van woensdagavond had al-Jazeera gemeld dat delichamen waren van twee Britse soldaten die waren gedood in destrijd tussen Britse en Iraakse troepen die had plaatsgevonden bijBasra, in het zuiden van Irak. De bron van de beelden vermeldde dezender niet.

De Iraakse president Saddam Hussein had zaterdag voor de Iraaksetelevisie gezegd dat Bagdad de rechten van eventuele Amerikaanse ofBritse krijgsgevangenen zou respecteren. De minimale normen voor debehandeling van krijsgevangenen zijn vastgelegd in de GeneefseConventie. Van Amerikaanse kant was gewaarschuwd voorstrafvervolging van Irakezen die het internationale humanitaireoorlogsrecht niet naleven.