DEN HAAG - Verdere uitbreiding van de vogelpest richting Noord-Brabant zal de pluimveesector harde klappen toebrengen. Het aanbod van broedeieren en de distributie van eieren voor consumptie vallen in dat geval grotendeels stil. Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Woensdag werd bekend dat de besmetting zich dreigt uit te breiden naar het zuiden van Nederland. In Opheusden, dat tussen de Rijn en de Waal ligt, en in het zuidelijker gelegen Beneden-Leeuwen werden verdachte bedrijven gemeld.

Waarschuwing

Het LEI-onderzoek waarschuwt voor de gevolgen van de uitbreiding naar het zuiden. Bijna alle verpakkingsbedrijven voor consumenteneieren liggen ten zuiden van de Gelderse Vallei. De pakstations leveren jaarlijks bijna 130 miljoen eieren aan Nederlandse winkelketens en afnemers in het buitenland. Ook de distributie van broedeieren zal in de problemen raken als er in Zuid-Nederland strikte vervoersverboden worden ingesteld. Vooral het zuidoosten zitten veel bedrijven die broedeieren leveren.

Het LEI heeft voor het ministerie van Landbouw een ruwe schets gemaakt van de gevolgen van verdere uitbreiding van de klassieke vogelpest. Daaruit blijkt dat de werkgelegenheid in de pluimvee-industrie het snelst terugloopt als de ziekte in Noordoost-Nederland opduikt. Dat kan gedurende de eerste drie maanden ruim 3000 banen kosten in slachterijen, ofwel eenvijfde van het aantal arbeidsjaren. Als het zes maanden duurt om een uitbraak te bedwingen, loopt dat op tot tweevijfde. Die banen komen weer terug als de brandhaarden onder controle zijn.

Doemscenario

Het absolute doemscenario van de onderzoekers is dat de pluimveeziekte zich over heel Nederland verspreidt. Dan kan tijdelijk 0,16 procent van de totale werkgelegenheid in het land verloren gaan. Bovendien duurt het ruim een jaar voordat alle bedrijven in de sector na de ruimingen weer draaien.