AMSTERDAM - De PvdA-achterban heeft zaterdag tijdens een partijcongres in Amsterdam geen besluiten genomen die de bewindslieden en de Tweede Kamerfractie in problemen brengen. Moties om toch een referendum te houden over het nieuwe EU-verdrag of om de Nederlandse missie in Uruzgan na twee jaar te beëindigen, werden met ruime meerderheid verworpen.

Wel eiste het congres dat de PvdA een versoepeling van het ontslagrecht vierkant blijft afwijzen. Fractievoorzitter Jacques Tichelaar, die eerder in de Kamer aantasting van de ontslagbescherming onaanvaardbaar noemde, had geen enkele moeite dat toe te zeggen.

"Onze positie over het ontslagrecht is kraakhelder", waarschuwde hij CDA-minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken, die zich afgelopen week weer voorstander toonde van een soepeler ontslagrecht.

Overtuigen

Tichelaar en scheidend partijvoorzitter Ruud Koole wisten het congres er zonder veel tegenstand van te overtuigen dat een referendum over het nieuwe EU-verdrag niet nodig is.

Volgens Tichelaar is het grondwettelijk verdrag uit 2005 zodanig "gesloopt" dat er niet weer een volksraadpleging hoeft te komen. Slechts een kleine minderheid van de PvdA-achterban wilde vasthouden aan het verkiezingsprogramma, waarin wel sprake is van een referendum.

Uruzgan

In de discussie over Uruzgan wist het partijbestuur de kou uit de lucht te halen door voor te stellen om debatten te organiseren in de partij over het al dan niet verlengen van de missie. Bewindslieden en Kamerfractie moeten met de uitkomst daarvan rekening houden.

Voor het organiseren van die debatten is overigens niet veel tijd meer, want volgens minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) hakt het kabinet al in november de knoop door over het verlengen van de missie na 2005.

Pijn

Partijleider Wouter Bos hield het congres nadrukkelijk voor dat "regeren pijn doet" omdat er nu eenmaal compromissen gesloten moeten worden. Wie daar niet tegen kan, moet maar kiezen voor "het pluche van de oppositiebankjes", aldus Bos.

Maar volgens hem heeft de PvdA genoeg reden om trots te zijn op de behaalde resultaten in het kabinet. Dat wordt niet voor niets door de VVD het meest linkse sinds dat van Joop den Uyl genoemd, zei Bos.

Ploumen

Het congres wees zaterdag Lilianne Ploumen officieel aan als nieuwe partijvoorzitter, als opvolger van de in april na interne conflicten afgetreden Michiel van Hulten. Ploumen had eerder al een ledenraadpleging gewonnen.

Ook de rest van het partijbestuur werd zaterdag vernieuwd. De omstreden oprichter van het Comité voor ex-moslims Ehsan Jami, die zich kandidaat had gesteld voor het partijbestuur, haalde niet de nodige stemmen.

Naar links

Ploumen zei in haar speech dat ze wil dat de PvdA naar links beweegt. Ze kondigde aan de banden met onder meer de vakbeweging en huurdersorganisaties te zullen aanhalen.