DEN HAAG - De helft van de Nederlanders denkt dat de democratie onder druk staat van denkbeelden die daartegen indruisen.

Zij vinden dat burgers, het parlement en het kabinet een verantwoordelijkheid dragen om die dreiging af te wenden.

Onderzoek

Dat blijkt uit een onderzoek van de website 21minuten.nl onder ruim 100.000 mensen, dat vrijdag is gepubliceerd.

Uit de enquête komt ook naar voren dat Nederlanders vinden dat de overheid op een flink aantal terreinen een grotere rol zou moeten spelen.

Opvoeding

Ruim de helft meent bijvoorbeeld dat de overheid meer hulp moet bieden bij de opvoeding van kinderen en zorg moet dragen voor een respectvolle omgang tussen burgers.

Daar staat tegenover dat vier vijfde een terugtrekkende beweging vraagt als het bijvoorbeeld de financiering van de kosten van voetbalwedstrijden betreft.

Ook als het gaat om zondagsrust en gezond eten mag de bemoeienis wel minder, vindt Nederland.