DEN HAAG - Meer en aangescherpte sancties tegen Myanmar (Birma) stuiten internationaal op flink wat politieke en technische bezwaren. Nederland heeft dan ook tevergeefs geprobeerd Europese aangescherpte sancties tegen Myanmar (Birma) al deze week te laten ingaan.

De EU-ministers nemen echter pas op 15 oktober een besluit over de voorgestelde uitbreiding van de maatregelen.

Dat heeft minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens hem leeft de bezorgdheid over de Myanmarese situatie wel zeer breed, zo bleek uit gesprekken die EU-gezanten inmiddels met veel regeringen hebben gevoerd.

Veroordelen

Alle gesprekspartners - waaronder China, India, Moskou en een groot aantal Aziatische landen - veroordeelden volgens Verhagen het gewelddadige optreden van het militaire bewind en betuigden hun steun aan de missie van de speciale VN-gezant Ibrahim Gambari.

Toch werd "het nut en de effectiviteit van sancties algemeen in twijfel getrokken en in sommige gevallen zelfs als contraproductief bestempeld", schrijft de bewindsman.

Aanpak

Sommige lidstaten willen eerst het verslag van Gambari afwachten en vinden dat er een bredere internationale aanpak moet komen. Anderen willen het effect van scherpere sancties eerst onderzoeken.

Ook wijzen sommige landen erop dat unilaterale maatregelen in strijd kunnen zijn met bepalingen van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Myanmar zou dat kunnen aanvechten.

Nederland vindt dat dit gegeven geen obstakel mag vormen voor een politiek besluit, maar andere landen willen eerst nader juridisch advies.

Sancties

De Tweede Kamer had het kabinet vorige week opgeroepen stevig in te zetten binnen de EU om snel meer sancties te nemen. Uit de brief blijkt dat Nederland verder wilde gaan op handelseconomisch terrein en duidelijk heeft gemaakt "dat iedere vertraging onwenselijk" was.

CDA-Tweede Kamerlid Karien van Gennip prijst de stevige inzet van het kabinet maar vindt de uitkomst teleurstellend, zei ze donderdag in een reactie.

Ze vindt het jammer dat er vrijdag geen stevig Europees verhaal op tafel ligt bij de VN-Veiligheidsraad. Die vergadert dan opnieuw over Myanmar. De Tweede Kamer praat volgende week opnieuw over de kwestie.