DEN HAAG - Het komt te vaak voor dat criminele jongeren in de jeugdgevangenis geen scholing krijgen en geen nazorg ontvangen. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer dat donderdag verschijnt, gaan veel jonge criminelen zonder die opleiding en nazorg snel weer het verkeerde pad op.

De Rekenkamer zegt er ernstig aan te twijfelen of de verbeterplannen van het kabinet afdoende zijn om de problemen bij de jeugddetentie op te lossen.

Delict

Van de helft van de jongens die langer dan twee maanden in een jeugdgevangenis hebben gezeten, is onbekend hoe het ze na ontslag uit de inrichting vergaat. Van de andere helft pleegt twee derde binnen een half jaar opnieuw een delict of zit op een andere manier in de problemen.

De ARK spreekt van "een mager en kostbaar resultaat" van het overheidsbeleid. Per criminele jeugdige spendeerde het Rijk in 2006 gemiddeld 250.000 euro, stelt de Rekenkamer, die vindt dat voor dat geld de aanpak effectiever moet kunnen. "Het is in veel gevallen niet duidelijk wat met criminele jeugdigen bereikt wordt tijdens en na verblijf in een jeugdinrichting."

Jeugdinrichtingen

Het onderzoek betreft jongens die door de strafrechter in een inrichting zijn geplaatst. Nederland telt veertien jeugdinrichtingen waarin ongeveer 2300 jongeren verblijven. Iets meer dan een kwart van hen zit er op strafrechtelijke basis.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie laat weten dat ze de aanbevelingen van de Rekenkamer overneemt. Ze heeft ze verwerkt in verbeterplannen die zijn gemaakt naar aanleiding van een kritisch rapport dat vorige maand verscheen van de inspecties voor Jeugdzorg, Onderwijs, Gezondheidszorg en Sanctietoepassing, dat ook over jeugdinrichtingen ging.

Heropvoeden

Conclusies uit dat rapport waren dat het in de gevangenissen slecht gesteld is met de veiligheid van zowel de jongeren als het personeel en dat de inrichtingen er niet in slagen de jongeren te heropvoeden en te behandelen.

Albayrak zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat ze een wetswijziging voorbereidt waarin het opstellen van een behandelplan wordt verankerd. De bewindsvrouw bekijkt nog of ten aanzien van de nazorg ook een wetsaanpassing nodig is.