DEN HAAG - De overgangsperiode waarin Nederland de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali in de Verenigde Staten betaalde, is tot twee keer toe verlengd om haar in staat te stellen zelf voor haar beveiliging te zorgen.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) donderdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Na het vertrek van Hirsi Ali naar de VS, vorig jaar september, ging de overgangsmaatregel in. De overheid heeft daarover zes keer met de oud-politica gesproken.

Volgens Hirsch Ballin heeft de advocaat van Hirsi Ali, Britta Böhler, zich in de discussies ten onrechte beroepen op wat zij zag als de Nederlandse plicht om voor haar beveiliging in het buitenland te zorgen.

Verlengen

In overleg met Hirsi Ali is toen wel besloten de tijdelijke beveiliging te verlengen, aanvankelijk van 1 juli tot 1 september dit jaar en daarna tot 1 oktober.

"Mevrouw Hirsi Ali is al meer dan een jaar in de VS. We zijn dus heel royaal geweest", zei Hirsch Ballin in antwoord op vragen of de financiering van de beveiliging daar nu definitief is beëindigd.

Opheldering

De Tweede Kamer, die dinsdag om opheldering had gevraagd, wilde onder meer weten wat de beveiliging van Hirsi Ali in de VS kost.

De minister gaat daar niet specifiek op in. Wel geeft hij aan dat de volledige bescherming van iemand ongeveer 2 miljoen euro per jaar kost.

Veiligheid

Nadat Hirsi Ali half mei 2006 de Tweede Kamer (VVD) verliet, heeft Nederland regelmatig met de VS over haar veiligheid gesproken. De Amerikaanse autoriteiten stelden een dreigingsanalyse op.

"In de VS is er zowel op federaal als lokaal niveau bijzondere aandacht voor betrokkene. Ook heeft de Amerikaanse overheid in een incidenteel geval aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen tijdens een openbaar optreden."

Iemand die in de VS wordt bedreigd, moet in principe zelf beveiligingsmaatregelen nemen. Z'n werkgever kan eventueel extra maatregelen nemen. Bij een verhoogde dreiging kunnen de federale politie FBI of de plaatselijke politie tijdelijk maatregelen nemen, aldus de minister.

Niet overtuigend

GroenLinks in de Tweede Kamer vindt de uitleg die minister Ballin geeft over het beëindigen van de beveiliging van Hirsi Ali "niet overtuigend". Fractievoorzitter Femke Halsema houdt daarom vast aan haar verzoek de kwestie snel op te helderen in een debat.

"Het punt is helemaal niet dat Hirsi Ali op termijn zelf voor haar beveiliging moet zorgen. De vraag is waarom Nederland op een onnodig cru moment alles stopzet.

Waarom kon de periode niet nog worden verlengd, zodat Hirsi Ali haar eigen beveiliging kon regelen? Waarom zo formalistisch, er is geen reden voor Hollandse benepenheid."

De oud-politica heeft vorige week een permanente verblijfsvergunning voor de VS gekregen. Sindsdien mag ze pas fondsen werven om haar beveiligers te betalen.

Overgangsperiode

CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma vindt het belangrijk om te weten dat de overgangsperiode, die al een uitzondering was, twee keer is verlengd. Nogmaals verlengen om Hirsi Ali de mogelijkheid te geven fondsen te werven, is volgens Van Haersma Buma geen optie.

Hij noemde het "zeer begrijpelijk" dat Nederland niet langer de beveiligingskosten van Hirsi Ali in het buitenland betaalt. Het is volgens Van Haersma Buma "nu aan het Amerikaanse systeem". Volgens hem is het voor Nederland ook onmogelijk om de veiligheidssituatie van Hirsi Ali in de Verenigde Staten te kunnen inschatten.

SP

De SP staat "niet afwijzend" tegenover een verlenging van de beveiliging door Nederland, tot het moment dat Hirsi Ali zelf wat heeft kunnen regelen in de Verenigde Staten.

Kamerlid Ronald van Raak wil voorafgaand aan een debat liever nog wel een brief met meer duidelijkheid over de precieze afspraken die het afgelopen jaar zijn gemaakt met Hirsi Ali, haar werkgever en de Amerikaanse overheid.