DEN HAAG - De Tweede Kamer wil opheldering over Turks-Nederlandse militairen die mogelijk niet naar Turkije durven, omdat zij daar hun dienstplicht niet hebben vervuld. Zij zouden daardoor hun taak voor het Nederlandse leger niet kunnen uitvoeren.

Aanleiding is een opmerking van CDA-Tweede Kamerlid Karien van Gennip dat in 2003 Nederlandse militairen van Turkse afkomst niet naar Turkije gingen, waar ze de Nederlandse Patriot-luchtverdedigingsraketten moesten bedienen.

Ze vreesden er te worden opgepakt, omdat ze hun Turkse dienstplicht niet hadden vervuld. Van Gennip wilde van het kabinet weten of die geruchten kloppen.

Verbaasd

De andere fracties waren uiterst verbaasd. De oppositie stond erop een debat donderdag over de Turkse militaire dienstplicht af te breken. Ze willen eerst weten of de geruchten klopten.

Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) had er geen informatie over en moet met Defensie overleggen.

Beweringen

Een woordvoerder zegt dat Defensie de kwestie uitzoekt maar dat het ministerie zich helemaal niet herkent in de beweringen.

Van Gennip (CDA) zei na afloop dat ze de informatie kort tevoren had gekregen uit meerdere hoeken. "Ik wil weten of het klopt of niet. Het is mijn taak als Kamerlid dit te vragen."

Ongewenst

De partijen hadden eerder in het overleg al aangegeven dat ze de verplichte militaire dienst voor Turks-Nederlandse mannen ongewenst vinden. Iedere Turk moet zijn dienstplicht in Turkije vervullen, ook al woont hij elders. De achttien maanden kunnen zij afkopen voor ruim 5500 euro, maar dan moeten ze toch nog een basisopleiding doen van drie weken.

Doen ze dat niet, dan riskeren ze celstraf, net zolang tot ze aan hun plicht voldoen. Bovendien zijn ze na hun basisopleiding altijd reservist voor Turkije.

Actie

Alle fracties vinden deze situatie ongewenst, om verschillende redenen, en willen dat het kabinet actie onderneemt, ook in NAVO-verband. CDA, PvdA en ChristenUnie stellen dat de verplichting het integratieproces remt.

De SP hekelt het "lange afstandsnationalisme" van Turkije, dat hiermee grip wil houden op Turkse jongens buiten de grenzen. PVV en de VVD vinden sowieso dat Nederlandse Turken hun Turkse paspoort moeten inleveren, zodat het probleem verdwijnt.

Belangen

Ook wees de Kamer op de conflicterende belangen als Turkije zijn reservisten oproept om bijvoorbeeld in Koerdistan te vechten.

PVV-leider Geert Wilders meent dat Turks-Nederlandse beroepsmilitairen met twee paspoorten niet meer in de Nederlandse krijgsmacht mogen dienen. Nieuwelingen moeten geweigerd worden en van degenen die er al zitten, mag het contract niet worden verlengd.