DEN HAAG - De Tweede Kamer en minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin zijn woensdag in botsing gekomen over het elektronisch kinddossier. Een meerderheid van de Kamer, waaronder regeringspartijen CDA en PvdA, wil dat de minister het dossier breder gaat opzetten.

Rouvoet houdt vast aan een medisch dossier waarin alleen jeugdartsen mogen kijken. De Kamer wil ook toegang voor onder meer de jeugdzorg. "Hoe kun je met elkaar samenwerken als je niet in elkaars keuken mag kijken?", vroeg PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti zich af.

Versnippering

De Kamer betwijfelt of een elektronisch kinddossier een einde kan maken aan de versnippering en het gebrek aan overzicht in de hulpverlening als dit dossier het domein blijft van consultatiebureaus. Ook andere instanties zouden informatie moeten toevoegen en het dossier in mogen kijken, desnoods zonder toegang tot strikt medische gegevens.

Volgens minister Rouvoet is het elektronisch kinddossier in principe niets anders dan de papieren dossiers die consultatiebureaus nu ook al bijhouden. Dat is weliswaar een medisch dossier, maar het bevat ook meer gegevens, bijvoorbeeld over de psychologische en sociale ontwikkeling van een kind. Verder mag bijvoorbeeld een Bureau Jeugdzorg ook informatie aanleveren, maar zijn het de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg die het dossier beheren.

Pluimage

Binnen de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin kan de kennis over een kind dan gedeeld worden door hulpverleners van diverse pluimage.

Rouvoet hecht daar meer waarde aan dan aan het uitwisselen van bestanden. "Een Big Brother-dossier gaat niet werken. Als Jan en alleman erin kan, raken we veel meldingen kwijt."

Voorstel

De Kamer komt met het voorstel het kinddossier nog te veranderen nu de introductie vertraging oploopt omdat de aanbesteding van het systeem over moet.

De rechter oordeelde onlangs dat de aanbestedingsprocedure van de Stichting Elektronisch Kinddossier niet deugde. Rouvoet noemde woensdag een nieuwe aanbesteding het meest logisch, maar hij sloot andere mogelijkheden om het kinddossier te introduceren niet uit.

Verplicht

Vanaf 2009 wordt het elektronisch kinddossier verplicht. Het moet informatie stroomlijnen en ervoor zorgen dat geen probleemkinderen meer tussen wal en schip raken.