DEN HAAG - Asielzoekers in een bepaalde "schrijnende situatie" en degenen die al langer dan vijf jaar op een besluit van hun eerste asielverzoek wachten, worden vooralsnog niet actief Nederland uitgezet. Minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie deed die toezegging woensdag op verzoek van een nipte meerderheid van de Tweede Kamer. De linkse partijen vinden het onverteerbaar dat zij nog snel zouden worden uitgezet.

Het gaat om de asielzoekers die hoogstwaarschijnlijk komen te vallen onder de twee moties die de Tweede Kamer onlangs aannam over specifieke asielzoekers die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Een CDA-motie wil clementie voor enkele schrijnende gevallen en een LPF-motie beoogt een regeling voor een specifieke groep asielzoekers. Dat zou maximaal 2300 asielzoekers betreffen.

Haken en ogen

Nawijn is bezig met de invulling van de LPF-motie. Volgens hem heeft dat tijd nodig, omdat er veel haken en ogen zitten aan eventuele criteria. De Kamer wilde van Nawijn opheldering over de stand van zaken omtrent de motie en drong aan op haast. Het CDA gunde Nawijn wel alle tijd.

Nawijn overweegt om asielzoekers die een beroep kunnen doen op het inmiddels afgeschafte driejarenbeleid een verblijfstitel te gunnen. Deze regeling houdt in dat degenen die buiten hun schuld langer dan drie jaar wachten op hun asielbesluit, automatisch een verblijfsvergunning krijgen. Volgens de minister zijn er veel van deze "oude gevallen" die onder de LPF-motie zouden vallen.

Volgend kabinet

Tot grote ergernis van de linkse partijen in de Kamer wilde de bewindsman niet toezeggen dat hij de motie daadwerkelijk gaat uitvoeren. Een besluit hierover wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet, herhaalde Nawijn. Een kleine meerderheid van PvdA, SP, LPF, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie was het hier niet mee eens. "Stel dat het nieuwe kabinet nog drie maanden op zich laat wachten," opperde Vos (GroenLinks). Nawijn beloofde na lang aandringen wel voor 1 mei de Kamer te informeren over de regeling.

Klemmende redenen

De CDA-motie voert Nawijn wel uit. Inmiddels heeft hij in elf gevallen gebruik gemaakt van zijn speciale bevoegdheid. Tot nu toe heeft de minister 2600 brieven ontvangen van asielzoekers die vinden dat zij in een schrijnende situatie verkeren. Nawijn is met de IND bezig deze gevallen door te lichten op "klemmende redenen van humanitaire aard." Maar hij verwacht geen grote aantallen, omdat hij niet te veel kan afwijken van besluiten van de rechter.