UTRECHT - Het aangekondigde samenscholingsverbod in de Utrechtse wijk Kanaleneiland wordt vrijdag 5 oktober van kracht. Het verbod richt zich specifiek op jongeren van wie bekend is dat zij regelmatig overlast veroorzaken of zich schuldig maken aan criminaliteit.

Het verbod is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium op te kunnen treden tegen overlast en criminaliteit. Goedwillende bewoners en bezoekers hebben van de maatregel niets te vrezen: 'normale' vormen van samenkomen vallen niet onder het samenscholingsverbod.

Onveilig

Het samenscholingsverbod richt zich op een groep van ongeveer tachtig jongeren die in het gebied overlast veroorzaken. Bewoners en bezoekers van Kanaleneiland voelen zich al onveilig enkel door de aanwezigheid van deze groep.

De jongeren maken zich schuldig aan vernieling, roekeloos rijden, intimideren voorbijgangers, maar ook aan woninginbraken of straatroof.

Veel van de jongeren zijn bekend bij de politie en worden al extra in de gaten gehouden. Een groep van circa tachtig jongeren krijgt persoonlijk een brief waarin wordt meegedeeld dat het samenscholingsverbod op hen van toepassing is. De politie waarschuwt tot 15 oktober en pakt daarna overtreders van het verbod op.

Boete

Na eerste overtreding volgt òf een werkstraf van minstens 15 uur òf een boete van tenminste 200 euro. Bij volgende overtredingen gaat die boete fors omhoog en is ook hechtenis mogelijk. Zaken worden binnen twee weken door het OM behandeld.

Burgemeester Annie Brouwer-Korf heeft na overleg met politie en OM besloten tot het instellen van het samenscholingsverbod voor een periode van zes maanden. Gedurende de looptijd worden de resultaten van de maatregel geëvalueerd. Aan de hand van de evaluaties komt er een besluit of verlenging van de maatregel nodig is.

G27

De vereniging van (middel)grote steden (G27) wil meer bevoegdheid van minister Guusje Ter Horst (Binnenlandse Zaken) om dergelijke maatregelen vaker in hun gemeente uit te voeren. Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Venlo woensdag namens de G27.

Bij de meeste burgemeesters van de G27 leeft de wens om de regie op zich te nemen en knopen door te hakken als instanties als politie, maatschappelijk werk en jeugdzorg niet tot een passende oplossing kunnen komen.

Bruls: "We willen niet op de stoel van justitie of de hulpverlener gaan zitten, maar soms blijkt niemand in staat een beslissing te nemen. Het zou goed zijn om burgemeesters die bevoegdheid te geven."