DEN HAAG - Een acuut veiligheidsprobleem is er niet, maar Rijkswaterstaat gaat de komende maanden wel nader onderzoek uitvoeren bij 1180 bruggen en viaducten om te bepalen of de oorspronkelijk verwachte levensduur gehaald kan worden.

Dat meldde minister Camiel Eurlings van Verkeer woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit jaar zijn 2020 betonnen bruggen en viaducten en 274 stalen bruggen in het rijkswegennet nader geïnspecteerd op verwachte levensduur. Het onderzoek werd in december ingesteld om te beoordelen of de bouwwerken nog voldoen aan de eisen van deze tijd.

Woede

In het voorjaar bleek dat er problemen waren met de Hollandse Brug bij Almere. Die werd afgesloten voor alle vrachtverkeer, tot woede van de transportsector. De werkzaamheden aan deze brug zijn in volle gang.

Datzelfde geldt voor twaalf stalen bruggen die kampen met "dusdanige vermoeiing dat maatregelen in de nabije jaren noodzakelijk zijn", aldus Eurlings. Rijkswaterstaat heeft inmiddels intensieve inspecties en noodzakelijke reparaties uitgevoerd bij deze bouwwerken. Drastische maatregelen, zoals op de Hollandse Brug, zijn volgens de bewindsman elders niet noodzakelijk.

Onderzoek

Het eerste onderzoek toonde volgens Eurlings aan dat 840 betonnen bruggen en viaducten nog even lang mee kunnen als bij het ontwerp was aangenomen. Bij 1180 bruggen en viaducten is meer onderzoek nodig. Eind dit jaar moet het aanvullende onderzoek uitgevoerd zijn. Dan verwacht de minister duidelijkheid te kunnen geven over welke bruggen en viaducten verbeterd moeten worden.

Planning

Vervolgens maakt het ministerie een planning van werkzaamheden en een raming van de kosten. De details van dit plan komen beschikbaar in de zomer van 2008 en de kosten gaan mee in de begroting van het ministerie voor 2009.

Het rijkswegennet telt een groot aantal bruggen, viaducten en tunnels van 40 jaar en ouder. Deze werken zijn gebouwd met de bouw- en materiaalkennis van dat moment.

Voorzichtig

De levensduur werd destijds uitgerekend op basis van aannames over de verkeersdrukte in de toekomst. Die aannames blijken veel te voorzichtig te zijn geweest. Er rijden veel meer voertuigen op de snelwegen en al die auto's en vrachtauto's wegen fors meer dan verwacht.