AMSTERDAM - Tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad en de Tweede Kamer in maart en november 2006 is op de Amsterdamse stembureaus in strijd met de Kieswet gehandeld. Dat concludeerde de Gemeentelijke Ombudsman van Amsterdam woensdag.

De Kieswet schrijft voor dat kiezers niet geholpen mogen worden bij het uitbrengen van hun stem. Dit gebeurde "zeer regelmatig wel", aldus de Ombudsman.

De gemeentelijke waakhond voerde op verzoek van de Amsterdamse gemeenteraad een stadsbreed onderzoek uit naar misstanden bij de verkiezingen. Dat gebeurde nadat eerder onregelmatigheden waren geconstateerd bij de raadsverkiezingen in stadsdeel Bos en Lommer.

Begeleiding

De problemen deden zich vooral voor bij kiezers te hulp die de Nederlandse taal niet machtig waren. Zij begrepen vaak niet dat ze geen begeleiding mochten krijgen bij het stemmen.

Ze hadden er wel op gerekend omdat een groot aantal van hen familie of vrienden had meegenomen om te helpen. Ook wilden kiezers ter plekke de volmachtregeling gebruiken door die in het stemlokaal door een ander te laten tekenen.

Enkele voorzitters van stembureaus kozen ervoor hulp toe te staan omdat ze anders te maken zouden krijgen met irritatie of agressie. Sommige bureaus stonden het toe dat een machtiging ter plekke werd getekend, andere weer niet.

Bos en Lommer

Soortgelijke problemen deden zich voor bij de raadsverkiezingen in Bos en Lommer, toen Amsterdam voor het eerst gebruikmaakte van stemmachines. De Ombudsman gaf de gemeente toen de aanbeveling medewerkers van stembureaus duidelijke instructies te geven over de begeleiding van kiezers en het gebruik van de volmachtregeling.

Bij de parlementsverkiezingen in november, toen kiezers in Amsterdam weer het rode potlood moesten hanteren, kwamen opnieuw misstanden aan het licht. "De inspanningen van de gemeente hebben blijkbaar onvoldoende effect gehad."

De gemeente zegt niet genoeg tijd te hebben gehad stembureauleden bij te scholen. De opleidingen stonden gepland als voorbereiding voor de Statenverkiezingen in maart 2007 en de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2007. De val van het kabinet confronteerde Amsterdam opeens met vervroegde verkiezingen in november 2006.