ROTTERDAM - Met een nagespeelde aanvaring tussen een containerschip en een rondvaartboot is woensdagochtend in en rond de haven in Rotterdam een grote, landelijke rampenoefening begonnen. Ongeveer 2000 bestuurders, ambtenaren en hulpverleners doen eraan mee. Honderden mensen spelen de rol van slachtoffers en publiek.

Tijdens de oefening, die de naam Voyager heeft meegekregen, wordt een ongeval nagebootst waarbij veel slachtoffers vallen. Ook is er een terrorismedreiging en moeten chemische stoffen worden bestreden. Zowel de verantwoordelijk ministers in Den Haag als de autoriteiten in Rotterdam moeten besluiten nemen over de aanpak van de crisis.

Voyager is te vergelijken met de terreuroefening Bonfire, die begin april 2005 in en rond de Amsterdam Arena werd gehouden. Eens in de twee jaar is er zo'n grootschalige oefening, die bedoeld is om goed voorbereid te zijn op rampen en crises. Tijdens oefeningen moet blijken of de autoriteiten en hulpverleners goed met elkaar samenwerken, of ze de juiste procedures volgen en of de uitwisseling van informatie goed verloopt.

Paniek

De rondvaartboot die aan het begin van de oefening betrokken raakte bij de nagespeelde aanvaring, zit volgens het scenario volgepakt met vijfhonderd congresgangers. Ze raken in paniek omdat bij de confrontatie in de Rotterdamse haven een container op de rondvaartboot valt. Zowel in de losse container als op het containerschip breekt kort na de aanvaring brand uit.

Eerder op de woensdagochtend zijn vier mannen van een ander schip binnengebracht bij de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis Walcheren, zo blijkt uit het scenario van Voyager. Het viertal is plotseling ziek geworden, nadat het in contact kwam met een nog onbekende stof.

Huiszoeking

In Utrecht blijkt diezelfde ochtend een inval en huiszoeking te zijn gedaan. Daarbij is informatie gevonden waaruit blijkt dat er in oktober en november een aantal aanslagen gepland staat op verschillende bedrijven in de (petro)chemische sector.

De grootscheepse oefening Voyager moet duidelijk maken of de autoriteiten en hulpverleners goed met elkaar samenwerken, of ze de juiste procedures volgen en of de uitwisseling van informatie goed verloopt.

Rode Kruis

Behalve ministeries, de gemeente Rotterdam en operationele diensten doen ook de provincie Zuid-Holland en organisaties op het gebied van bewaking, inlichtingen en communicatie aan de oefening mee. Zo is het Rode Kruis, verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van slachtoffers tijdens calamiteiten, een van de 'spelers'.

Hoewel er veel hulpverleningsdiensten bij de oefening zijn betrokken, blijft de normale inzet van politie, brandweer en ambulances gewaarborgd, verzekert het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als zich een echte calamiteit voordoet, kan de oefening worden afgeblazen en zijn de hulpverleners beschikbaar om uit te rukken.

Raffinaderij

De oefening is aan het einde van de ochtend verplaatst dieper de haven in. Hier oefenen de deelnemers de dreiging van een terroristische aanval. Aan de Botlekweg op het terrein van ExxonMobil zijn rond 12.00 uur, in de oefening, terroristen binnengedrongen.

Volgens het oefenscenario hebben de terroristen een bom bij zich. Als die tot ontploffing wordt gebracht, komen chemische en zeer giftige gassen vrij. Bijzondere Bijstandseenheden zijn inmiddels opgeroepen om te komen ingrijpen.

Ter Horst

De landelijke rampenoefening kost 2 miljoen euro. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd. Aan de oefening, die ruim 2000 deelnemers telt, doen ook de meeste ministers mee, onder wie Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken). Zij is verantwoordelijk voor de rampenbestrijding.