DEN HAAG - De Hondsbossche Zeewering bij Petten wordt volgens staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) zo spoedig mogelijk versterkt, verzekerde zij dinsdag de Tweede Kamer. Maar ze kon niet zeggen wanneer het werk begint. Volgens haar is dat lastig.

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil voor het stormseizoen op 15 oktober begint, extra zand erbij gestort zien. Uit recent onderzoek bleek dat immers nodig. Zo zou de periode tot de definitieve dijkverbetering kunnen worden overbrugd.

Procedures

Volgens Huizinga is de kans groter dat er bij storm water over de dijk slaat, maar is het niet zo dat de dijk op breken staat. Zij bevestigde dat er een plan van aanpak in de maak is. Procedures worden in elkaar geschoven. "Uiterlijk 15 oktober wil ik helderheid, maar ik kan geen ijzer met handen breken. Er zal zo spoedig mogelijk zand gestort worden. Binnen veertien dagen is teveel gevraagd."

CDA-Kamerlid Ad Koppejan blijft dat te laat vinden en noemde "zwak" van de bewindsvrouw dat zij geen termijn kon geven. Hij had Huizinga opgetrommeld na de noodkreet van het waterschap en de provincie Noord-Holland. Die maken zich zorgen over het veiligheidsniveau.

Superstorm

De zeewering is al een van de 'zwakke schakels' langs de kust die de komende jaren worden aangepakt om een superstorm te doorstaan. Huizinga gaf onlangs in Katwijk daarvoor het startsein. Er is 740 miljoen euro beschikbaar voor dat werk.

Bij het onderzoek zijn de gevolgen van nieuwe zogenoemde hydraulische normen voor de zeewering getoetst. Of dat nu op meer (zwakke) plekken gebeurt, is volgens de staatssecretaris de verantwoordelijkheid van de waterschappen. "Ik verwacht dat zij een vinger aan de pols houden."