DEN HAAG - Ayaan Hirsi Ali verblijft noodgedwongen weer in Nederland. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) wil volgens betrouwbare bronnen niet langer opdraaien voor de kosten van haar beveiliging in de Verenigde Staten.

Daardoor zou de beveiliging van de oud-politica daar niet langer zijn gegarandeerd.Hirsi Ali werkt sinds september vorig jaar, na haar vertrek als VVD-Tweede Kamerlid, bij de conservatieve denktank American Enterprise Institute (AEI) in Washington. Wegens haar uitlatingen over de islam wordt ze al tijden bedreigd.

Financiële steun

Nederland betaalde de beveiliging voor Hirsi Ali in de VS. Vanaf 1 oktober is de financiële steun daarvoor echter gestopt. De Amerikaanse autoriteiten zelf nemen de beveiliging niet over, omdat zij geen wettelijk mogelijkheden hebben voor bescherming van burgers door de overheid.

Geheim adres

Hirsi Ali is daarom maandag teruggekeerd in Nederland, waar ze wel beveiligd wordt en op een geheim adres is ondergebracht. Ze wil hier haar werk dat ze in de VS had zo goed en zo kwaad als het kan voortzetten. Zolang haar beveiliging in de VS niet is geregeld, zal ze niet terugkeren.

GroenLinks

GroenLinks in de Tweede Kamer wil in een spoeddebat opheldering van de ministers Hirsch Ballin en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) over de jongste problemen. De fractie vraagt zich af of de regering alles heeft gedaan om de beveiligingskwestie adequaat op te lossen.

Geheimzinnigheid

Hirsch Ballin noch de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wil er iets over zeggen. Ook de Nederlandse advocaat van Hirsi Ali, Britta Böhler, wil niet op de terugkeer van haar cliënte ingaan. De minister van Justitie stelde vorig jaar dat de VS in principe voor de beveiliging van Hirsi Ali moeten zorgen. Om een goede overgang te verzekeren, was Nederland daar echter nog wel bij betrokken.

Uitzondering

Toenmalig minister Piet Hein Donner van Justitie schreef vorig jaar dat het uitgangspunt in de internationale verhoudingen is dat elk land zorgt voor de veiligheid en benodigde beveiliging van mensen die zich op zijn grondgebied bevinden.

Volgens GroenLinks is nu de vraag of de Nederlandse regering daarop in zeer bijzondere omstandigheden niet een uitzondering moet maken.

Het CDA wees erop dat hier juist sprake is geweest van een unieke, tijdelijke overgangsregeling waarbij Nederland een jaar lang de beveiligingskosten heeft betaald.

Kamerlid Sybrand van Haersma Buma van de regeringspartij vindt het 'nogal vergaand' om van de overheid te verwachten dat ze de kosten van beveiliging van Nederlanders in het buitenland langere tijd op zich neemt.

PvdA

Coalitiepartij PvdA ondersteunt de aanvraag voor een debat van GroenLinks wel. PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem vindt dat "de beveiliging gewoon op orde moet zijn. Punt uit".

Wat hem betreft kan dat betekenen dat de Nederlandse overheid voor de kosten blijft opdraaien. De VVD heeft geen behoefte aan een debat over haar voormalig fractiegenote. De liberalen vinden dat de financiering van beveiliging van Nederlanders in het buitenland niet kan blijven voortduren.