DEN HAAG - De oppositiepartijen PVV en VVD hebben afzonderlijk van elkaar een parlementaire enquête aangevraagd naar het vreemdelingenbeleid in Nederland.

Volgens de partijen schiet het immigratiebeleid ernstig tekort. De SP is voorstander van een enquête, zij het om andere redenen. Bij de coalitiepartijen kan het voorstel op weinig steun rekenen. De ChristenUnie beraadt zich nog op een oordeel; het CDA en de PvdA laten weten geen behoefte te hebben aan een enquête.

"Het is een politieke verantwoordelijkheid", aldus PvdA-Kamerlid Hans Spekman. "Als ik daar vragen over heb, kan ik die stellen aan staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie. Daar heb ik geen enquête voor nodig."

Wilders

PVV-leider Geert Wilders heeft maandag een initiatiefnota ingediend, waarin hij pleit voor de parlementaire enquête. Het is een uitvloeisel van een boek dat zijn coalitiegenoot Sietse Fritsma heeft geschreven over ernstige problemen die hem zijn opgevallen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waar hij zes jaar heeft gewerkt.

Fritsma uit felle kritiek op de regels voor gezinshereniging, waar volgens hem veel misbruik van wordt gemaakt.

"De IND is een grote chaos en daar betaalt de Nederlandse samenleving een hoge prijs voor", constateerde Fritsma. Volgens de PVV'er halen mensen soms wel negen partners uit het buitenland. De IND zou ook te weinig controleren of vreemdelingen wel voldoen aan bijvoorbeeld de inkomenseis.

Wilders ziet in het boek voldoende aanleiding voor een parlementaire enquête. De enquêtecommissie zou moeten terugblikken op het Nederlandse migratiebeleid in de afgelopen 25 jaar. ,,De IND, ministers en politici zouden publiekelijk verantwoording moeten afleggen, want ze hebben grote steken laten vallen.''

SP

De SP heeft in het verleden al diverse malen aangedrongen op onderzoek naar de gang van zaken bij de IND. "Op zichzelf ben ik voor, want er is een heleboel mis bij de IND", reageerde Kamerlid Jan de Wit. Hij vreest echter dat de PVV en VVD een andere kant op willen dan zijn partij. "De invalshoek moet niet zijn dat de grenzen dicht moeten."

Onderzoek

VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra vraagt om een breed onderzoek. Wilders is blij met de steun van de VVD, maar reageerde verbolgen dat Zijlstra zelf een enquêteverzoek heeft ingediend. "Het is zeer onbehoorlijk, te kinderachtig voor woorden. Ze proberen iets van ons af te snoepen."