DEN HAAG - Nederlandse militairen moeten hun kennis van vreemde talen bijspijkeren. Vooral voor operaties in Afrika is Frans onontbeerlijk. Dat staat in de evaluatie over de EU-missie in Congo waar Nederland vorig jaar met vijftig militairen aan meedeed.

Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) heeft die evaluatie maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de evaluatie bleek dat de talenkennis op de hoofdkwartieren van de EU-missie geen probleem was: daar kon iedereen met Engels uit de voeten.

Taalproblemen

Maar de bij Duitse militairen ondergebrachte Nederlandse eenheden hadden op werkniveau wel taalproblemen. Ze bleken te weinig kennis te hebben van het Duits en het Frans. De EU-missie stond onder bevel van een Duitse en een Franse generaal.

In 2006 nam Nederland van 30 juli tot 30 november met vijftig militairen, een chirurgisch team, stafofficieren en een infanteriepeloton deel aan de EUFOR RD Congo.

De EU-missie was bedoeld om de al aanwezige VN-troepen te helpen tijdens de eerste democratische verkiezingen in Congo sinds 1995.

Evaluatie

Uit de evaluatie blijkt echter dat er wel het nodige mis ging op het terrein van planning en strategie. Zo bleek dat de EU-bevelstructuur weinig ervaring had met de rode kaartprocedure, die een land de mogelijkheid geeft om een operatie af te blazen.

Ook bleken de Nederlanders niet inzetbaar tijdens ernstige rellen, omdat ze geen pantservoertuigen bij zich hadden.

Duitsers

Het samen optreden met de Duitsers bleek ook niet mogelijk. De Duitsers hadden andere bevoegdheden, procedures en minder goede inlichtingen dan de Nederlanders. De laatsten bleken niets te hebben aan Duits reservematerieel en moesten alsnog hun eigen spullen regelen.

Verder was er te weinig luchttransport beschikbaar. Bovendien hadden de Nederlanders maar anderhalve maand voorbereidingstijd omdat de besluitvorming van de EU te langzaam verliep.

Ook was pas kort van tevoren bekend onder welke randvoorwaarden de Nederlanders zouden opereren.