AMSTERDAM - Stadsdeel Amsterdam-Centrum is een onderzoek begonnen naar scheve en instabiele panden in de binnenstad. Inspecteurs van bouw- en woningtoezicht verrichten de komende vijf maanden metingen aan de voorgevels om de zakking en de scheefstand vast te leggen, aldus het stadsdeel maandag.

Het bestuur van Amsterdam-Centrum wil het aantal panden met een slechte fundering of een instabiel casco vóór 2010 met 1500 verminderen.

Volgens de laatste schatting zijn er 3500 tot 4000 panden met gebreken in de binnenstad. Deze cijfers zijn echter afkomstig van een onderzoek van midden jaren negentig, waardoor een nieuwe inventarisatie nodig is.

Metingen

Tijdens de nieuwe metingen stellen de inspecteurs ook de mogelijke schade vast als gevolg van de scheefstand of de verzakking. Steekproefsgewijs zullen ze panden van binnen inspecteren om bijvoorbeeld de scheefte van de vloeren te bepalen.

Na het onderzoek stelt het stadsdeel een "werkprogramma" op voor de komende jaren. Een nauwkeuriger casco-funderingsonderzoek moet duidelijk maken welke onderdelen van een pand moeten worden hersteld of vernieuwd. Als huizen in het werkprogramma worden opgenomen, krijgen ook de eigenaren bericht.