AMSTERDAM - De ChristenUnie wil een brede aanpak om kinderarbeid terug te dringen. De kleinste regeringspartij lanceerde daartoe zaterdag in Amsterdam een actieplan samen met onder meer de vakcentrales CNV en FNV en ontwikkelingsorganisatie HIVOS.

Een van de voorgestelde maatregelen is een plicht tot informatieverschaffing op producten, vergelijkbaar met de bestaande etikettering op pakjes sigaretten ("Roken is dodelijk") en de vermelding van vetpercentages.

Een ander idee, in internationaal verband uit te werken, is het koppelen van schuldkwijtschelding aan het naleven van normen van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Daarnaast zou Nederland zich in Europees verband ervoor moeten inzetten om producten te weren waarvan bekend is dat er kinderarbeid aan te pas is gekomen.

Volgens de ILO zijn er wereldwijd ongeveer 218 miljoen kindarbeiders. De meesten zijn te vinden in Azië, maar in Afrika is het percentage het hoogst. In Europa komen bepaalde vormen van kinderarbeid ook nog voor, zoals in Albanië, Italië en Portugal.

Producten

De ChristenUnie vestigt er de aandacht op dat er tal van producten in Nederland te koop zijn waaraan is meegewerkt door kinderen, die daardoor niet naar school kunnen of met de werkzaamheden hun gezondheid schaden. Dat varieert van chocolade en katoenproducten tot sieraden, thee en grafstenen.

De ChristenUnie zal de komende weken tijdens de behandeling van de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking aandacht vragen voor de zaak.