WASHINGTON - De Iraakse president Saddam Hussein heeft enkele legercommandanten vervangen door loyale officieren van de Republikeinse Garde. Dat heeft The Washington Post dinsdag gemeld.

De stap moet het moreel bij de Iraakse legereenheden hoog houden en deserties voorkomen.

Volgens de krant denkt de Amerikaanse inlichtingendienst ook dat Saddam lagere officieren uit zijn Republikeinse Garde tussen zijn legereenheden zet. Die zouden mogen schieten op elke Iraakse soldaat die wil deserteren.