DEN HAAG - Oud-medewerker Bos van bouwbedrijf Koop-Tjuchem heeft H. Borghouts, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, maandag een lijst met twaalf namen gegeven van mensen die mogelijk betrokken zijn bij bouwfraude. Daarvan zijn er vier werkzaam bij Rijkswaterstaat.

De namen van de personen zijn doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, dat begonnen is aan een onderzoek naar vermeende bouwfraude. Minister Netelenbos (Verkeer) had gedreigd met een kort geding als Bos de namen van 'haar' ambtenaren niet zou overhandigen. Netelenbos wil, als dat nodig is, zo snel mogelijk schoon schip maken op haar ministerie. Ze benadrukt steeds te waken voor negatieve beeldvorming, zolang niets bewezen is.

Bos heeft Justitie eerder een schaduwboekhouding van Koop Tjuchem overhandigd, die mogelijk belastend is voor zijn voormalige werkgever. Volgens hem wordt er in de bouwwereld jaarlijks voor honderden miljoenen guldens gefraudeerd.

/NIEUWSPvdA: parlementaire enquete naar bouwfraudeZwarte lijst met frauderende bouwbedrijvenNetelenbos eist namen 'corrupte' ambtenaren op