DEN HAAG - Justitie en politie gaan huiselijk geweld harder en intensiever aanpakken. Met de nieuwe aanpak willen zij onder meer bereiken dat het geweld onmiddellijk stopt en proberen zij herhaling te voorkomen. Bovendien moedigen justitie en politie slachtoffers aan om aangifte te doen.

Op 1 april treedt de Aanwijzing Huiselijk Geweld van het Openbaar Ministerie (OM) in werking. De problematiek van huiselijk geweld vraagt om een specifieke strafrechtelijke aanpak, aldus het OM. Het gevaar dat plegers in herhaling vervallen is relatief groot.

De aanwijzing schrijft onder meer voor dat de politie verdachten bij voldoende verdenking direct aanhoudt. Het OM zal in bewijsbare zaken in principe altijd vervolging instellen.

De aanwijzing van het OM vloeit voort uit de beleidslijn die in de kabinetsnota 'Privé geweld, publieke zaak' (april 2002) werd ingezet.