WASHINGTON - Rusland gaat onderzoeken of er wapensworden verkocht aan Irak. De Russische president Vladimir Poetinheeft dit maandagavond beloofd in een telefoongesprek met zijnAmerikaanse collega George Bush.

Eerder op de dag had het Witte Huis van de Russische regeringgeëist dat het Russische bedrijven per onmiddellijk verbiedtantitankraketten, nachtkijkers en ander materieel aan Irak teverkopen. "De Verenigde Staten hebben geloofwaardig bewijs datRussische bedrijven hulp en materiaal hebben geleverd aan hetIraakse regime", aldus de woordvoerder van het Witte Huis, AriFleischer.

Ook verdenken de Amerikaanse autoriteiten Russische techniciervan dat ze Irak helpen om sattelietsignalen te verstoren. DeRussen zijn bezig met het ontwikkelen van een hoogwaardig systeemdie het 'geleiden' van bommen en raketten verstoort. VolgensWashington wordt dit systeem nu in Irak uitgeprobeerd.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Igor Ivanovontkende eerder op de dag dat Russische bedrijven Irak steunen.."Rusland houdt zich nauwlettend aan al zijn internationaleverplichtingen. Het heeft geen uitrusting, ook geen militaireuitrusting, aan Irak geleverd en zo de sancties geschonden".