DEN HAAG - De actie van VVD-lid Jan Talen om Rita Verdonk via een ledenraadpleging te laten terugkeren in de VVD-fractie kan niet. Alleen het VVD-hoofdbestuur kan een ledenraadpleging uitschrijven, nadat daartoe van tien afdelingen een verzoek is binnengekomen.

De woordvoerder van VVD-partijvoorzitter Jan van Zanen heeft dat woensdag gezegd. Hij wijst er ook op dat de VVD-fractie niet via een referendum gedwongen kan worden besluiten terug te draaien. "De fractie besluit autonoom."

Verdonk is enkele weken terug door de fractie weggestuurd na herhaaldelijke kritiek op de koers van VVD-leider Mark Rutte. Verdonk weigert vooralsnog haar Kamerzetel op te geven.

De VVD voert gesprekken met haar over een oplossing. Een van de mogelijke uitkomsten is een royement, zegt de woordvoerder van Van Zanen.

Handtekeningen

Talen, die VVD-raadslid is in Staphorst, gaat ervan uit dat een referendum er komt als 4200 leden, tien procent van het totaal, dat willen. Hij zegt al 3250 handtekeningen te hebben.

De stelling dat zijn actie niet kan, is "incorrect". Volgens Talen, die er gewoon mee doorgaat, is het op basis van de statuten wel degelijk mogelijk op deze manier een ledenvergadering bijeen te roepen om vervolgens te besluiten tot een ledenraadpleging. De VVD-woordvoerder spreekt dit tegen.

Volgens Talen zou het ,,een motie van wantrouwen'' zijn als het hoofdbestuur het verzoek van een ledenvergadering niet zou overnemen. Hij erkent dat de fractie niet via een referendum kan worden gedwongen op een besluit terug te komen. Daarom is de inzet van de ledenraadpleging dat Verdonk als volksvertegenwoordiger behouden moet blijven voor de VVD, in welke vorm dan ook.

Motie van wantrouwen

Als het hoofdbestuur dat dan niet overneemt, is dat "een motie van wantrouwen", aldus Talen. Hij erkent dat de fractie niet via een referendum kan worden gedwongen op een besluit terug te komen. Daarom is de inzet van de ledenraadpleging dat Verdonk als volksvertegenwoordiger behouden moet blijven voor de VVD, in welke vorm dan ook.

Vergadering

De VVD houdt op 8 december een ledenvergadering over het rapport-Dekker, waarin de verkiezingsnederlaag van vorig jaar wordt geanalyseerd. Naar verwachting komt de kwestie-Verdonk daar opnieuw aan de orde.