DEN HAAG - Het ministerie van Defensie heeft in totaal ruimdriehonderd militairen opdracht gegeven zich voor te bereiden opeen mogelijke humanitaire inzet in Irak. Dat heeft een woordvoerdervan het ministerie gezegd.

Het gaat om het rampenteam van Defensie (Disaster AssistanceResponse Team - DART) en zogeheten noodhulpeenheden bestaande uitmariniers, genisten en geneeskundige eenheden. Wegens "prudentemilitaire planning" is de eenheden gevraagd te checken of zeeventueel snel zouden kunnen vertrekken naar Irak en alles daar opis voorbereid, aldus de woordvoerder.

Het Nederlands kabinet sprak eerder de principebereidheid uit omna afloop van de oorlog in Irak mee te helpen aan de wederopbouwvan het land en aan humanitaire hulpverlening. Een verzoek daartoevan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk isnog niet gedaan. "Defensie wil volledig klaar zijn voor het gevalhet kabinet besluit tot inzet en de Tweede Kamer daarmee instemt",zegt de woordvoerder.