DEN HAAG - Van de Sociaal-Economische Raad (SER) mag het collegegeld worden verhoogd. Maar die verhoging is pas aan de orde als de studiefinanciering is aangepast, zodat studeren geen elitaire zaak wordt. Verhoging van de eigen bijdrage van studenten zou gepaard moeten gaan met extra onderwijsinvesteringen van de overheid.

Dat stelt de SER in een advies over de investeringen in de kenniseconomie. De raad vindt dat hogescholen en universiteiten de mogelijkheid moeten krijgen het collegegeld te verhogen. Voorwaarde is wel dat het voor de student duidelijk moet zijn dat die dure opleiding dan ook beter wordt.