DEN HAAG - CDA-onderhandelaar Balkenende hoopt dat de formatie ondanks de meningsverschillen met de PvdA over de oorlog in Irak door zal kunnen gaan.

"Ik hoop dat we eruit komen," aldus Balkenende maandag, voor hij in gesprek ging met PvdA-onderhandelaar Bos. Over vraagstukken als oorlog en vrede moet je het met elkaar eens kunnen zijn, maar het gaat wel om een complex vraagstuk, aldus Balkenende.

Bos noemde in een reactie de uitlatingen van Balkenende "hoopgevend". De PvdA-onderhandelaar zei op zijn beurt het gesprek in te gaan met een "positieve bereidheid." Even voor het begin van het gesprek zei Bos dat er veel misverstanden blijken te bestaan over wat hij de laatste dagen precies gezegd heeft.

Hij verheelde niet dat beide partijen het fors oneens zijn over hetgeen zich in en om de Veiligheidsraad heeft afgespeeld. Bos herhaalde de oorlog "politiek niet gerechtvaardigd" te vinden. Hij zei echter ook, dat zijn inzet er nu op gericht is "niet weer ruziënd over de straat" te gaan.

Als demissionair premier geeft Balkenende de Amerikanen wel politieke, maar geen militaire steun. De PvdA vindt dat ook het geven van politieke steun te ver gaat. Balkenende wees op het belang van "continuïteit" in het buitenlands beleid.

Balkenende nam als gesprekspartners CDA-vice-fractievoorzitter Verhagen en minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken mee. De bewindsman zei niet als onderhandelaar bij het gesprek te zijn en wilde daarom geen inhoudelijke mededelingen doen. Bos liet zich vergezellen door de PvdA-Kamerleden Koenders en Timmermans.