AMSTERDAM - De PvdA-leden hebben met Lilianne Ploumen een nieuwe partijvoorzitter gekozen die zich vooral op de achterban zal richten.

Ploumen, op dit moment directeur van ontwikkelingsorganisatie Cordaid, stelde maandag nadrukkelijk dat partijleider Wouter Bos de standpunten van de PvdA op de voorpagina's moet uitdragen.

Ploumen is met 54 procent van de uitgebrachte stemmen verkozen tot opvolger vanMichiel van Hulten, die dit voorjaar opstapte. De uitkomst is verrassend. Algemeen werd aangenomen dat oud-minister Jan Pronk na zijn gepeperde uitspraken de beste kans maakte om Van Hulten op te volgen.

Pronk

Maar de afgelopen tijd ontstond veel rumoer rond de kandidatuur van Pronk, omdat hij zich nadrukkelijk profileerde als kritisch vertegenwoordiger van de linkervleugel van de partij. Zo pleitte hij voor een parlementair onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak, terwijl de PvdA in de kabinetsformatie heeft afgesproken daarvan te zullen afzien. Hetzelfde geldt voor een referendum over het nieuwe Europese verdrag.

Ploumen maakte in televisieprogramma Nova duidelijk dat ook zij vindt dat er een referendum moet komen over het nieuwe EU-verdrag. Als de Tweede Kamerfractie van de PvdA dinsdag besluit om, net als het kabinet, af te zien van een volksraadpleging zou zij "teleurgesteld" zijn. Bovendien sprak zij de hoop uit dat er nog een onderzoek komt naar de steun voor de oorlog in Irak.

Ploumen reageerde "ontzettend blij" op haar verkiezing. Zij zei zich te zullen inzetten voor een partij waarin de leden worden gehoord. Daarbij stelde ze ook dat ze van Bos verwacht dat hij zich meer gaat profileren als partijleider. Volgens haar treedt hij nu nog te veel op als vicepremier van het kabinet met CDA en ChristenUnie en te weinig als PvdA-leider.

Klein verschil

Het verschil in het aantal stemmen tussen Ploumen en Pronk was erg klein. Geen enkele kandidaat behaalde de absolute meerderheid. Daarom telde niet alleen de eerste voorkeur van de leden, maar ook de tweede en volgende keuzes mee bij het bepalen van de nieuwe voorzitter.

Pronk lag in de ronde van de eerste voorkeur voor op Ploumen, maar zij kreeg gemiddeld meer steun van de PvdA-leden. Pronk legt zich neer bij de uitslag en noemde de verkiezingen "professioneel". Verder stelde hij dat de leden "voor Ploumen hebben gekozen en niet tegen mij".

Vrouw

Fractievoorzitter Jacques Tichelaar van de PvdA in de Tweede Kamer noemde Ploumen "de beste voorzitter die we kunnen hebben". Partijleider en vicepremier Bos sprak van heel spannende verkiezingen. Hij is blij dat "eindelijk een vrouw" tot PvdA-voorzitter is verkozen.

Bos merkte nog op dat hij "geen problemen" met Pronk gehad zou hebben. Sommigen voorspelden dat de oud-minister met zijn sterk linkse geluiden voor onrust zou zorgen. Maar volgens Bos verschillen Ploumen en Pronk ideologisch niet van elkaar en vertegenwoordigt ook Ploumen de linkervleugel van de partij. Ook verwacht de minister van Financiën dat zij als de voorzitter kritiek zal uiten op de koers die Bos uitzet.

Behalve Ploumen en Pronk waren er nog vijf kandidaten: Erik de Baedts, Tjeerd van Dekken, Bertus Mulder, Solomon Tesfaye en Ad Voerman. Overigens geldt de verkiezing van Ploumen officieel als een voordracht. Zij zal in het voorjaar beginnen als voorzitter.

Ploumen voorzitter PvdA