VOORBURG (ANP) - Nederlanders van twaalf jaar en ouder hebben gemiddeld bijna zes uur vrije tijd per dag, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het CBS baseert zich op zijn onderzoek naar de leefsituatie van 5700 Nederlanders in 2001.

Het voert dergelijk onderzoek elke twee jaar uit. De vrije tijd gaat grotendeels op aan televisie en video. Dat kost gemiddeld twee uur per dag. Contact met familie, vrienden en kennissen neemt anderhalf uur in beslag. Ongeveer een half uur per dag besteedt de Nederlander aan spelletjes, knutselen, musiceren of toneelspelen.

Aan niets doen en luieren gaat eveneens een half uur op. De Nederlander doet minder dan een half uur per dag aan sport en horecabezoek.

De vrije tijd is iets meer dan twee jaar eerder: welgeteld twee minuten langer. Mannen hebben overigens een kwartiertje meer vrij dan vrouwen.

De kans om een 'gemiddelde werkende Nederlander' aan te treffen is overigens niet zo groot. Betaalde arbeid duurt gemiddeld twee uur en drie kwartier per dag. De Nederlanders zijn het grootste deel van de dag kwijt aan slapen, wassen en eten. Dat kost tien uur.

Ruim drie uur per dag spenderen ze aan de verzorging van anderen, huishoudelijke verplichtingen en vrijwilligerswerk. Dagelijks zijn Nederlanders bijna een uur onderweg naar werk, school en boodschappen.

Man/vrouw verschillen

Het CBS-onderzoek toont duidelijk aan dat mannen en vrouwen hun tijd verschillend gebruiken. Vrouwen besteden bijna twee uur langer aan huishoudelijke verplichtingen dan mannen. Boodschappen doen, eten koken en huishoudelijk werk kost vrouwen twee uur en drie kwartier per etmaal, tegen mannen slechts een klein uur.

Ook aan de verzorging van anderen spenderen vrouwen meer tijd dan mannen. Mannen daarentegen besteden meer tijd aan onderhoudswerk en werken meer in de tuin dan vrouwen. Ook zijn mannen een kwart meer tijd actief in georganiseerd vrijwilligerswerk dan vrouwen.