BAGDAD - President Saddam Hoessein heeft maandagochtend in een tv-toespraak het Iraakse volk en leger geprezen in de strijd tegen de VS en haar bondgenoten. "Jullie verzet zal het moreel van de vijand ondermijnen. Allah zal ons de overwinning schenken."

Bekijk video: Saddam verschijnt op tv, twee helikopters zouden zijn neergehaald.

Uit de twintig minuten durende toespraak zou kunnen worden afgeleid dat Saddam het bombardement van donderdag in Bagdad heeft overleefd omdat hij refereerde aan de voortdurende strijd met de Amerikanen en de Britten in de Zuid-Iraakse stad Umm Qasr en de 'ophanden zijnde overwinning bij Basra'.

Hoessein prees een speciale legereenheid, actief in Umm Qasr. Bij de slag om de zuidelijke havenstad zouden zij de Jihad-vlag hebben gehesen. "Als ik de namen noem van eenheden en militairen die zich heldhaftig hebben gedragen, denk ik aan alle strijders die hun leven hebben gegeven om het goede te laten zegevieren."

Hij noemde de namen van commandanten en van de legereenheden die zich daar verzetten tegen de Amerikanen. Of de spreker inderdaad Saddam was, staat niet vast, al menen Arabische waarnemers hem te hebben herkend. Hij oogde veel zelfverzekerder dan in de toespraak die hij donderdag na het op hem gerichte bombardement hield.

Zwaar gewond

Zoals bekend heeft Saddam een aantal dubbelgangers en doen geruchten de ronde dat hij donderdag zwaargewond zou zijn geraakt. Ook is niet duidelijk of de toespraak rechtstreeks werd uitgezonden of dat deze tevoren was opgenomen. Een aanwijzing voor dat laatste zou kunnen zijn dat aan het einde van de televisie-uitzending in Bagdad explosies te horen waren, maar in de uitzending was daar niets van te merken.

De Iraakse president zat tijdens de toespraak voor een witte achtergrond, die er uitzag als een laken. Dat duidt er volgens Arabische deskundigen op dat hij wil voorkomen dat er aanwijzingen over zijn verblijfplaats te zien zijn.

Saddam wees erop dat Irak de komst van de wapeninspecteurs naar het land heeft geaccepteerd om een oorlog te voorkomen, maar dat dit niet heeft geholpen. Maar de Irakezen zullen de overwinning behalen, beloofde hij zijn volk. Saddam maakte de Irakezen duidelijk dat "beslissende dagen zijn aangebroken". "Sla ze nu op hun nek, zoals Allah heeft bevolen", aldus de Iraakse leider.

Geduld

De inwoners van Bagdad, Basra, Mosul en El Muthanna moeten volgens hem nog wel enige tijd geduld hebben tot de vijand is verslagen. Saddam Hussein stelde dat de Brits-Amerikaanse coalitie de Iraki's "de afgelopen dagen heeft bestookt met raketten en vliegtuigen en dat ze nu ook met grondtroepen zijn gekomen", omdat ze Irak willen bezetten.