DEN HAAG - Nederland wordt internationaal niet serieusgenomen als het het standpunt van de PvdA over Irak zou overnemen.Dat zei CDA-minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zakenzondagavond in het televisieprogramma Netwerk.

De Hoop Scheffer zal maandag bij hoge uitzondering aanwezig zijnbij de formatiebesprekingen. Hij zei zondag dat het "uiterstmoeizaam" wordt om met de PvdA tot een akkoord te komen, nuPvdA-leider Bos in het televisieprogramma Buitenhof nog eens heeftherhaald dat hij de Amerikaans-Britse aanvallen op Irak nietgerechtvaardigd acht.

Na enkele dagen van gedwongen rust tussen CDA en PvdA - omdatpremier Balkenende op de EU-top in Brussel was - moet maandagblijken of de ruzie over de oorlog in Irak het einde van deformatie betekent of dat de partijen toch de draad weer weten op tepikken. De standpunten liggen echter nog steeds ver uit elkaar.

Geschil

De Hoop Scheffer zette zondagavond het geschil nog eens opscherp door te stellen dat de PvdA zwabbert met zijn standpunt."Het zijn net de dagkoersen. Hoe kan ik internationaal het gebrekaan standpunt van de PvdA uitleggen? Dat kan geen enkele ministervan Buitenlandse Zaken. Met zo'n standpunt zou Nederlandinternationaal niet serieus genomen worden."

Toekomst

Ingewijden rond de formatie menen dat Bos' optreden in Buitenhofopnieuw een schop tegen de schenen van het CDA was. Anderen menendat de redding voor de formatie kan zijn als partijen accepterendat ze het oneens zijn over het verleden en het besluit vanpresident Bush om de oorlog te beginnen. Wel moeten ze het dan eensworden over de toekomst en de vraag hoe Irak weer opgebouwd moetworden na de oorlog.

De formatiebesprekingen worden waarschijnlijk maandagmiddaghervat, onder leiding van de informateurs Leijnse en Donner. Delaatste is vrijwel hersteld van een stevige griep.