AMSTERDAM - De Arabisch-Europese Liga (AEL) moedigt het aandat anti-oorlogsdemonstranten de Amerikaanse, Britse of Israëlischevlag verbranden. Dat zei de Belgische voorman Dyab Abou Jahjahzondag tijdens een bijeenkomst van de Internationale Socialisten inAmsterdam. "Ik vind het verbranden van vlaggen geen probleem omdathiermee het symbool van de agressor wordt aangevallen", aldus AbouJahjah.

Donderdagavond werden vijf aanhangers van van de AEL aangehoudenbij een vredesdemonstratie in Den Haag omdat ze de Israëlische vlagin brand zouden hebben gestoken. Het vijftal is korte tijd laterweer vrijgelaten. Bij de demonstratie tegen de oorlog in Irakzaterdag in Amsterdam liep volgens Abou Jahjah ook een groot aantalAEL-sympathisanten mee. Van vlaggen verbranden was toen geensprake.

Volledige steun

Ook G. Galloway, parlementslid van de Britse Labour-partij enafgezant van de Stop The War Coalition in het Verenigd Koninkrijk,juicht het verbranden van vlaggen toe. "Iedereen die deAmerikaanse of Britse vlag verbrandt in de straten van Amsterdamheeft mijn volledige steun", zei Galloway tijdens de bijeenkomst.Zijn opmerking ontlokte bij de toehoorders, onder wie veelvredesdemonstranten, een kakofonie van applaus, gefluit engeschreeuw.

Abou Jahjah zei overigens geen aansluiting te willen zoeken bijde vredesbeweging. "Wij roepen ze op zich aan te sluiten bijons", aldus de AEL-leider. "Wij roepen ze op zich aan te sluitenbij de volkeren in de derde wereld. Dat zijn de 'echteantiglobalisten."

Net als de vredesbeweging keert hij zich wel tegen deAmerikaanse regering. "Iemand als Saddam Hussein is invergelijking met Bush bijna onschuldig. Saddam is een probleem voorIrak, maar Bush is een probleem voor de wereld."