BAGDAD - De Arabische zender al-Jazeera heeft zondagbeelden getoond van de Iraakse televisie waarop gevangen genomenAmerikanen te zien waren. Het gaat om vijf militairen, onder wieeen zwarte vrouw.

Twee van de gevangenen leken gewond, een van hen lag op eenkleed op de grond. De gevangenen werden op de televisieondervraagd. Zij gaven hun namen, hun woonplaats en militaireidentificatienummers. Drie van hen kwamen uit Texas, een uit Kansasen een uit New Jersey.

De zender gaf ook beelden door van vier lijken van omgekomenAmerikaanse militairen. De soldaten zouden zijn omgekomen bij degevechten rond Nasiriya in het zuiden van Irak. De lijken warendeels verminkt. Van een van de stoffelijke resten ontbrak een hand.De omgekomen militairen lagen in een rij op straat.

De Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld reageerdeverbolgen op de getoonde beelden. Volgens de bewindsman betreft heteen overtreding van de Conventies van Genève. Hij zei dat hetfotograferen en ondervragen door de media van mensen die tijdensgevechten gevangen zijn genomen, verboden is.