KOEWEIT-STAD - Een Amerikaanse militair inKoeweit is ondervraagd wegens een aanval op zijn eigen basis. Bijde aanslag met handgranaten in de nacht van zaterdag op zondagoverleed een militair, en raakten twaalf anderen gewond, zo heefteen woordvoerder van het leger bevestigd. Vijf slachtoffers zijn erslecht aan toe.

Direct na de aanslag op militairen van de 101ste AirborneDivisie, werd een klopjacht op de mogelijke daders geopend. Deverdenking viel op een militair die zoek bleek. De militairenvonden de man kort daarop in een bunker waar ook granaten lagenopgeslagen. Volgens een journalist van het blad Time heeft deverdachte bekend dat hij verantwoordelijk was voor de aanslag.Nieuwszender CNN meldde dat tegen hem eerder al disciplinairemaatregelen waren genomen. Hij zou de granaten, die terechtkwamenin drie tenten waar officieren verbleven, hebben gegooid uitrancune.

Behalve de Amerikaan, werden ook twee Koeweiti's aangehouden.Zij werkten bij de legerbasis als vertalers. Woordvoerder GeorgeHealth van de 101ste Airborne Divisie zei tegen de nieuwszender FoxNews dat de twee vertalers na verhoor zijn vrijgelaten.

Terroristische aanslag

Waarnemers gingen aanvankelijk uit van een terroristischeaanslag gericht tegen de Amerikaanse troepen. De afgelopen jarenzijn er in Koeweit verscheidene malen aanslagen geweest opAmerikaanse militairen en burgers die gestationeerd zijn in hetland. Zo schoot een Koeweitse politieman in november 2002 op tweemilitairen. Een van hen stierf, de andere raakte gewond.In januari kwamen twee burgers onder vuur te liggen diewerkzaamheden verrichtten voor de VS-troepen in Koeweit. Een vanhen werd gedood.

Een correspondent van persbureau Reuters berichtte datPatriot-afweergeschut zondagochtend in Koeweit een raket uit delucht heeft geschoten. Het zou gaan om een Scud.