LONDEN - De Iraakse president Saddam Hussein is bij de aanvalmet kruisraketten op zijn bunker in Bagdad vorige week zwaargewondgeraakt. Zijn zoon Uday is mogelijk om het leven gekomen. Dathebben leiders van Britse inlichtingendiensten zaterdag hetoorlogskabinet van premier Tony Blair laten weten.

Volgens de Britse krant The Sunday Telegraph hebben deinlichtingendiensten het kabinet in een bijeenkomst van veertigminuten bijgepraat. "Saddam Hussein raakte zwaargewond. Hij was zoernstig gewond, dat hij een bloedtransfusie nodig had. Helaas ishij niet in levensgevaar. We denken dat hij nog leeft. We denkenook dat zijn zoon Uday is gedood of ernstig gewond is", zo citeertde krant een Britse functionaris.

Ook de Australische minister van Buitenlandse Zaken AlexanderDowner heeft gezegd over aanwijzingen te beschikken dat SaddamHussein zwaargewond of zelfs dood is. "Maar we moeten voorzichtigzijn en de operaties voortzetten alof hij nog leeft, zelfs als datniet zo is", zei Downer zondag voor de televisie. Hijonderstreepte dat de berichten die hij van de inlichtingendienstenhad gekregen twijfels lieten bestaan, maar dat er tekenen waren dathet Iraakse regime ontwricht was.