AMSTERDAM - De politie heeft zaterdag in Amsterdam 49 mensenaangehouden tijdens en na afloop van een demonstratie tegen deoorlog in Irak. Aan de protestbijeenkomst deden volgenswoordvoerders van gemeente en politie tussen de 20.000 en 25.000mensen mee.

Dat aantal is een groot contrast met de 70.000 demonstranten diehalf februari nog naar Amsterdam kwamen om te demonstreren tegen deoorlog. Een woordvoerder van de organisatie spreekt de cijfers vande politie tegen en zegt dat op de top van de bijeenkomst tussen de.000 en 100.000 demonstranten op het Museumplein aanwezig waren.Daar werden na de protestbijeenkomst ook de meeste aanhoudingenverricht.

Waterkanonnen

Een groep op rellen beluste jongeren sloeg met stokken en gooidemet stenen naar de Mobiele Eenheid en politie in de buurt van hetmet zeecontainers afgeschermde Amerikaans consulaat op hetMuseumplein. Een agente raakte hierdoor lichtgewond. De ME joeg dejongeren uit elkaar met behulp van twee waterkanonnen.

Het bleef zaterdagavond onrustig in de buurt van hetMuseumplein. Tijdens en na de charges werden 35 relschoppersaangehouden. Eerder op de dag waren al veertien personenaangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging envernielingen. Een man liep door nog onbekende oorzaak brandwondenop. Zowel deze man als de politieagente zijn naar het ziekenhuisgebracht.

De betoging had overigens lange tijd een rustig karakter. Deopeningstoespraak, verzorgd door bisschop Van Luyn, werd op de Dambijgewoond door tussen de 12.000 en 15.000 personen. Van Luyn,voorzitter van de rooms-katholieke vredesbeweging Pax Christi,noemde de oorlog tegen Irak "politiek overhaast, moreelonverantwoord en juridisch onrechtmatig".

Bos niet aanwezig

Na de toespraak van Van Luyn gingen de betogers, met in hunmidden diverse GroenLinks- en SP-parlementariërs en een reeks meeren minder bekende Nederlanders, in optocht via het Leidseplein naarhet Museumplein. PvdA-leider Wouter Bos was niet aanwezig. Overzijn mogelijke komst was de afgelopen dagen veel te doen.De organisatoren van de demonstratie stelden in eerste instantiedat hij niet welkom was. Bos en zijn partijgenoot Koenders steldenin een eerste reactie op de oorlog dat, nu deze eenmaal isbegonnen, ze voor de geallieerden zijn. Daar kon het platform nietmee leven, totdat het boze telefoontjes kreeg over de weigering vanBos. De organisatoren besloten dat Bos toch weer welkom was, maarde PvdA-leider besloot uiteindelijk thuis te blijven.

Tegen het eind gedroegen sommige betogers zich gewelddadig.Nadat de protestmanifestatie officieel was afgelopen, ging het mis.Het Platform tegen de Nieuwe Oorlog, dat de demonstratieorganiseerde, is verbolgen over het optreden van de politie. Diezou zich provocerend hebben gedragen.