DEN HAAG - Nederland geeft de plannen van het kabinet het cijfer 5,1. Dat blijkt uit een enquête onder duizend Nederlanders die opiniepeiler Maurice de Hond dinsdag heeft bekendgemaakt.

De score van de CDA-kiezers (5,1) is beduidend lager dan die van de kiezers van de ChristenUnie (6,3) en de PvdA (6,2). Van de CDA-kiezers geeft 60 procent aan dat het land met deze plannen achteruit zal gaan.

Volgens 53 procent van de respondenten heeft de PvdA het grootste stempel op de plannen van het kabinet gedrukt. 32 Procent denkt dat het CDA de meeste invloed had.

Negatiever

De ondervraagden zijn in 2007 negatiever over de verwachtingen voor de Nederlandse economie en de eigen financiële situatie dan in 2006. Van de Nederlanders vindt 34 procent het acceptabel dat de koopkracht niet vooruit gaat.

66 Procent is voor de invoering van de kilometerheffing. Met het voorstel om de BTW te verhogen en de WW-premie af te schaffen is 36 procent het eens.

Vliegtickets

Het heffen van een belasting op vliegtickets wordt door 59 procent als positief ervaren.

Volgens de respondenten zou de regering meer geld moeten besteden aan onderwijs en zorg. Vorig jaar werd de zorg als eerste genoemd.

CDA

Uit de peiling blijkt daarnaast dat de positie van het CDA forst lijkt te verzwakken. Nog maar 55 procent van de kiezers uit 2006 geven nu aan op deze partij te zullen stemmen, terwijl die score onlangs nog rond de 70 procent schommelde.

Lees ook het Dossier Prinsjesdag op NU Z