BAGDAD - De Iraakse hoofdstad Bagdad iszaterdagochtend opgeschrikt door twee grote explosies in hetcentrum. Ambulances reden door de straten waar nog steeds brandjessmeulden na de massieve bombardementen van vrijdag. Ook in debuitenwijken van de stad vond een grote explosie plaats. Volgenshet Arabische tv-station Al-Jazeera is Bagdad getroffen door zekerdrie raketten. Door de intensieve bombardementen vrijdag opde Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 207 burgers gewond geraakt. Datheeft de Iraakse minister van Informatie Said al-Sahhaf zaterdaggezegd. Bekijk video

Al-Sahhaf zei op een persconferentie dat het om een voorlopigetelling van de gewonden gaat en dat het aantal in de komende urenhoogstwaarschijnlijk zal oplopen. De minister zei dat de gewondenzijn ondergebracht in vijf ziekenhuizen in Bagdad.

Boven de stad hangen weer grote rookwolken, aldus eenooggetuige. Het is de eerste keer dat de Iraakse hoofdstad bijdaglicht wordt gebombardeerd. Vrijdag werd de stad 's avondsgetroffen door een massaal bombardement.

Amerikaanse en Britse troepen hebben tijdens de 'shock andawe-campagne' al duizend kruisraketten afgevuurd op Irak. Ook zijnal duizend bombardementsvluchten uitgevoerd. Dit heeft eenfunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie gezegd.Amerikaanse en Britse troepen zijn vanuit Koeweit intussen 150kilometer het zuiden van Irak binnengetrokken, meldt de BBC. DeBritse strijdkrachten zeiden vrijdag dat de eerste Brits-Amerikaanseenheden al voor de buitenwijken stonden van de grootste stad inhet zuiden, Basra. Ook zijn een aantal olievelden bij de stadingenomen. De zuidelijke havenplaats Umm Qasr is nu volledig inhanden van de geallieerden.

Een hele divisie van het Iraakse leger heeft zich in het zuidenvan Irak overgeven aan de door de VS geleide coalitie. Dit heefthet Pentagon laten weten. Het zou gaan om de 51e infanteriedivisiemet zo'n 8000 man, een van de belangrijkste onderdelen van hetIraakse leger. Zij had de zuidelijke havenstad Basra moetenverdedigen.

Turks luchtruim

Een voorhoede van ongeveer 1500 Turkse militairen isvrijdagavond laat de grens met noordelijk Irak overgegaan. Ditheeft een officiële bron van het Turkse leger bevestigd. De VShebben volgens een Amerikaanse functionaris nadrukkelijk nog nietingestemd met een Turkse opmars. Wel hebben de Amerikanentoestemming gekregen om het Turkse luchtruim te gebruiken voor deoorlog tegen Irak.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Gül zei dat de Turksemilitaire aanwezigheid in het overwegend door Koerden bewoonde deelvan Noord-Irak is bedoeld om een toestroom van vluchtelingen en"terroristische activiteiten" te voorkomen.Turkije vreest het uitroepen van een Koerdische staat inNoord-Irak, na het verdrijven van het Iraakse regime. Dat zou hetKoerdisch seperatisme in Turkije, fel onderdrukt door Ankara, weerverder kunnen aanwakkeren.

Oorlog in oorlog

De VS vrezen een "oorlog in eenoorlog" als Iraakse Koerden slaags raken met Turkse militairen.De Amerikaanse regering heeft vrijdag "een handjevol" Irakezenin de Verenigde Staten aangehouden tijdens het ondervragen vanongeveer 11.000 in de Verenigde Staten woonachtige Irakezen. Zeworden gehoord over mogelijke aanslagen in Amerika. Dit hebbenAmerikaanse agenten vrijdag bekendgemaakt.

De meeste aanhoudingen werden verricht wegens overtredingen vande immigratiewetgeving, maar een aantal werd aangehouden voor nietnader aangeduide redenen. Volgens een functionaris van deimmigratiediensten maken de aanhoudingen deel uit van "het heleondervragingsproces". "Het is verbonden met het verscherpen vande veiligheidsmaatregelen", aldus de medewerker.