ANKARA - Ongeveer duizend Turkse militairen zijnvrijdagavond laat de grens met noordelijk Irak overgegaan. Datberichtte de Turkse televisie.

De minister van Buitenlandse Zaken Gül had kort daarvooraangekondigd dat Turkse troepen de grens met Irak zoudenovertrekken. Hij zei evenwel niet wanneer dat zou gebeuren. De VShebben volgens een Amerikaanse functionaris nadrukkelijk nog nietingestemd met een Turkse opmars.

Toestroom vluchtelingen voorkomen

Gül zei dat de Turkse militaire aanwezigheid in het overwegenddoor Koerden bewoonde deel van Noord-Irak is bedoeld om eentoestroom van vluchtelingen te voorkomen. De militaire interventieis volgens hem ook gericht op het voorkomen van "terroristischeactiviteiten". Ankara heeft overigens al een beperkt aantalmilitairen in Irak, net over de grens.

Turkije vreest het uitroepen van een Koerdische staat inNoord-Irak, na het verdrijven van het Iraakse regime. Dat zou hetKoerdisch seperatisme in Turkije, fel onderdrukt door Ankara, weerverder kunnen aanwakkeren. De VS vrezen een "oorlog in eenoorlog" als Iraakse Koerden slaags raken met Turkse militairen.