BELGRADO - De Servische premier Djindjic is vermoord door"elementen die zich wilden beschermen tegen vervolging door hetJoegoslavië-Tribunaal in Den Haag". "Dat is de ware reden", zeide Servische minister van Binnenlandse Zaken Dusan Mihajlovicvrijdag in Belgrado. Hij sprak tijdens een international seminar inde hoofdstad. De moord was eerder toegeschreven aan de maffia inhet land.

De hoofdaanklaagster van het tribunaal, Carla del Ponte, bezochtvrijdag het graf van de op 12 maart vermoorde Djindjic. Ook zij wasop de bijeenkomst in Belgrado. Djindjic was de drijvende krachtachter de uitlevering van de Joegoslavische ex-president Milosevicaan het tribunaal in de Nederlandse residentie.