AMSTERDAM - Bijna de helft van de Nederlanders staat achterhet besluit van de Amerikanen Irak aan te vallen. Uit een onderzoekvan opiniepeiler Maurice de Hond voor het SBS-programma Stem vanNederland bleek vrijdag dat 46 procent de aanval steunt.

Dat is 5 procent meer dan donderdag. Woensdag, voor het beginvan de aanval, was dat percentage nog 27. Voor het onderzoek werdenzevenhonderd mensen ondervraagd.

Vooral onder CDA-kiezers is het aantal mensen dat de Amerikaanseaanval steunt de laatste dagen toegenomen. Vrijdag was dat 61procent, twee dagen daarvoor 36 procent. LPF-stemmers stellen zichhet nadrukkelijkst achter de Amerikaanse president Bush op; bijnadriekwart (72 procent) van hen is voor de oorlog.

Bij de aanhang van de SP is die steun met 12 procent het minst.Toch is die in twee dagen gestegen, woensdag stond niet meer dan 4procent van de SP-kiezers achter Bush.