GRONINGEN - De verbouw van de faculteit Filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) is door de gemeente stilgelegd, omdat de universiteit zonder vergunning een deel van een middeleeuwse muur heeft gesloopt. Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat de muur onherstelbaar is beschadigd.

Volgens de universiteit was er bij de sloop sprake van een vervelend misverstand. De RuG wil de panden Oude Boteringestraat tot 52 met elkaar verbinden om hier de (aankomende) filosofen onder te brengen.

Voor de verbouw was door de gemeente een vergunning verleend, maar er werd door de universiteit ten onrechte aangenomen dat die gold voor de gehele verbouw. Omdat het om monumentale gebouwen gaat, moet niet alleen de gemeente, maar ook de Rijksdienst voor Monumentenzorg een vergunning verlenen. Dat is in het geval van de muur niet gebeurd.

Monumentenzorg

Zolang Monumentenzorg geen vergunning afgeeft, ligt de verbouwing stil. Wat er verder met de beschadigde muur gebeurt, is nog niet bekend. De gemeente Groningen beraadt zich op eventuele stappen tegen de universiteit.