DEN HAAG - De miljoenennota is zaterdag uitgelekt via RTL Nieuws. Evenals in enkele voorgaande jaren slaagde de redactie van het programma erin het stuk te pakken te krijgen voor Prinsjesdag.

Sinds vrijdag beschikken de fractievoorzitters in de Eerste en de Tweede Kamer over een exemplaar onder embargo. De andere Kamerleden krijgen pas dinsdagochtend een embargo-exemplaar, evenals de pers.

Dinsdagmiddag presenteert minister Wouter Bos van Financiën het stuk in de Tweede Kamer. Vorige jaar lekte de miljoenennota niet uit. Toen werden er geen embargo-exemplaren verstrekt.

Betreurt

Een woordvoerster van het ministerie van Financiën laat weten dat het departement het betreurt dat de miljoenennota weer is uitgelekt. Zij kondigt aan dat het ministerie het lekken zal meenemen in de evaluatie van Prinsjesdag.

Internet

Om de bron te beschermen, heeft RTL Nieuws besloten het document niet op internet te zetten, zegt politiek verslaggever Frits Wester. Het programma deed dat wel in voorgaande jaren waarin het de miljoenennota wist te bemachtigen. Dit jaar zijn de beveiligingskenmerken op het document echter zo sterk dat dit een risico zou vormen voor het lek.

Hoofdlijnen

De gegevens uit de miljoenennota die RTL zaterdag meldde, waren op hoofdlijnen al uitgelekt. Volgend jaar gaan de lasten met 7 miljard euro omhoog, waardoor de meeste huishoudens licht koopkrachtverlies lijden. De laagstbetaalden worden ontzien. De hoge inkomens moeten wel inleveren. Voor jaarsalarissen vanaf 50.000 euro wordt de arbeidskorting inkomensafhankelijk gemaakt.

"Het kabinet heeft ervoor gekozen juist komend jaar maatregelen te nemen die ons in staat stellen onze agenda voor de toekomst overeind te houden'', schrijft minister Wouter Bos van Financiën in de nota.

Bekend

Ook dat de overheidsfinanciën volgend jaar op een overschot van een half procent uitkomen was al bekend. Nieuw is dat dit overschot in 2009 oploopt tot 0,6 procent en in 2010 tot 0,7 procent. In 2011 bedraagt het 1 procent, 0,1 procent minder dan in het regeerakkoord staat.

Cijfers

In de stukken van Prinsjesdag staat verder dat de werkloosheid daalt van 340.000 dit jaar naar 310.000 volgend jaar. De inflatie stijgt licht van 1,75 procent dit jaar naar 2 procent in 2008 . De nieuwe vliegbelasting gaat jaarlijks 350 miljoen euro opleveren door een heffing van 11,25 euro op korte vluchten en 45 euro op lange tochten.

De milieulasten zullen met 900 miljoen stijgen in 2008, de verhoging van de tabaksaccijns levert jaarlijks 100 miljoen op en door de verhoging van de accijnzen op diesel wordt de schatkist met 250 miljoen per jaar gespekt.

Winstbelasting

De woningbouwcorporaties moeten winstbelasting gaan betalen. Dit zal jaarlijks 500 miljoen euro opbrengen. Het kabinet loopt hiermee vooruit op lopende onderhandelingen tussen minister Ella Vogelaar (Wijken) en de corporaties.