Kabinet neemt meer tijd voor besluit EU-referendum

DEN HAAG - Het kabinet is er nog niet uit om al dan niet een referendum te houden over het Europese hervormingsverdrag.

Vrijdag sprak de ministerraad over het advies van de Raad van State over het nieuwe verdrag dat in juni op de Europese top in Brussel werd gesloten.

Goed gesprek

De PvdA-bewindslieden Wouter Bos (Financiƫn) en Frans Timmermans (Europese Zaken) verklaarden na afloop van het wekelijkse beraad dat het kabinet "een goed gesprek" heeft gehad over de kwestie.

"Maar een mooi en heel uitgebreid advies verdient ook een mooie en zorgvuldige reactie", zei Timmermans. Beiden gingen niet in op de inhoud van het advies, omdat dat vertrouwelijk is.

Ingewijden

Volgens ingewijden is de strekking ervan dat een referendum over het nieuwe verdrag niet nodig is, onder meer omdat het geen grondwettelijk karakter meer heeft.

Dat was volgens het adviesorgaan wel bij de Europese Grondwet, wat destijds een referendum rechtvaardigde. De Nederlandse en ook Franse bevolking verwierp het verdrag vervolgens per referendum in 2005.

Advies

Bronnen meldden vrijdag dat het kabinet nog niets heeft besloten, omdat er zaken in het advies staan die toch andere overwegingen mogelijk maken. De ministers willen daar meer tijd voor uittrekken.

Premier Jan Peter Balkenende en minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) zeiden vrijdag dat een zorgvuldige voorbereiding nodig is maar dat zij er alle vertrouwen in hebben dat het kabinet volgende week wel een besluit zal nemen.

Bevolking

Het al dan niet voorleggen van het nieuwe verdrag aan de bevolking is een heet hangijzer in politiek Den Haag.

De coalitiepartijen CDA en de ChristenUnie waren en zijn tegen dit instrument maar de PvdA is voorstander.

Referendum

Als het kabinet een tweede referendum niet nodig vindt, kan de Tweede Kamer daarvoor het initiatief nemen. Dat gebeurde de eerste keer ook.

Partijen als de SP, GroenLinks, PVV en D66 willen graag een volksraadpleging. Met steun van de PvdA-fractie ontstaat dan een Kamermeerderheid.

De sociaaldemocraten zijn echter verdeeld over de vraag of ze nu opnieuw een referendum over het Europese wijzigingsverdrag willen. De PvdA houdt zaterdag een politiek forum waar ook Europa aan de orde komt.

Tip de redactie