LONDEN - De Britse premier Blair heeft donderdagavond formeelbevestigd dat Britse militairen "vanuit land, zee en lucht" zijnbetrokken bij de strijd in Irak. De toespraak van enkele minutenwas al eerder op de dag opgenomen.

Blair, in zijn eerste toespraak sinds het begin van de nieuweGolfoorlog, zei dat de taken van de Britse strijdkrachten deontwapening van Irak en het onttronen van Saddam Hussein zijn. Hijonderstreepte dat de strijd niet is gericht tegen het Iraakse volk,maar tegen de "barbaarse heersers".

De eerste minister legde net als de Amerikaanse president Busheen verband tussen de dreiging van internationaal terrorisme enal-Qaeda en het regime in Irak. Hij benadrukte dat deVN-wapeninspecteurs tot hun vertrek geen bewijzen hebben gevondendat grote hoeveelheden antrax en zenuwgas zijn vernietigd, zoalsBagdad beweert. Hij repte van "een groeiend gevaar van tiranniekestaten". Irak, als exponent hiervan, vormt volgens Blair momenteeleen gevaar voor het Verenigd Koninkrijk en vele andere landen.