SANTIAGO DE CHILE - Koningin Beatrix heeft donderdag tijdenseen ontmoeting met de Nederlandse pers een verklaring afgelegd overde oorlog met Irak en over de kwestie-Margarita.

"Omdat wij nu een uitzonderlijke samenloop van omstandighedenmeemaken, wil ik deze gelegenheid aangrijpen om vandaag iets tegenu te zeggen", aldus de koningin. "Dat de oorlog is begonnen op deeerste dag van ons staatsbezoek werpt onvermijdelijk een schaduwover dit bezoek. Natuurlijk gaan onze gedachten uit naar degebeurtenissen in de Golfregio, maar van beide kanten is de wensuitgesproken het bezoek voort te zetten."

Niet verder op ingaan

Over de kwestie-Margarita zei de koningin het volgende:"Tenslotte wil ik nog iets zeggen over Margarita. Wij zijnnatuurlijk zeer bezorgd over haar en het spreekt vanzelf dat dezeverdrietige zaak ons allen diep raakt. Ik herhaal nog eensnadrukkelijk dat wij ons niet herkennen in de verhalen die over defamilie naar buiten zijn gebracht. Ik wil daar nu niet verder opingaan, het betreft immers de dochter van mijn zuster en ik hoopvan harte dat zij erin zullen slagen in alle rust en beslotenheidde problemen tot een oplossing te brengen".

Voor het eerst met draaiende camera's

Het persgesprek, vast element tijdens staatsbezoeken, had voorhet eerst met draaiende camera's en open microfoons plaats. Normaalmag de vorstin niet eens worden geciteerd, zodat ze ondanks deministeriële verantwoordelijkheid wat gemakkelijker kan praten.Volgens de RVD ging het donderdag om een uitzondering.