OSLO/AMSTERDAM - De Noorse politie heeft donderdagavondMullah Krekar in zijn woning opgepakt. Dat zegt zijn Nederlandseadvocaat V. Koppe. De Nederlandse raadsman had Krekar aan detelefoon toen drie politiemannen volgens Koppe met geweld zijn flatin Oslo binnendrongen.

Het is de raadsman nog niet duidelijk waarom Krekar precies isgearresteerd. De telefoon werd op de haak gegooid, toen de politiebinnenkwam. De Noorse advocaat van de Koerd uit Irak heeft ook noggeen duidelijkheid over de achtergronden van de arrestatie.

Voldoende gronden

Justitie in Oslo verklaarde tegen het persbureau NTB dat zeKrekar beschouwen als vluchtgevaarlijk en hem daarom hebbenaangehouden. "In de loop van de dag is het voor mij duidelijkgeworden dat we voldoende gronden hadden voor de aanhouding vanKrekar. Het zijn nu tactische overwegingen die achter de aanhoudingliggen. We zijn bang dat Krekar het land zal verlaten en zichdaarmee zal onttrekken aan strafvervolging", aldus landsadvocaatGrimstad.

De Verenigde Staten verdenken Krekar van terroristischeactiviteiten. Mullah Krekar zal vrijdag worden voorgeleid voor de Noorserechter die moet beslissen over de voorlopige hechtenis.