'Referendum niet nodig voor nieuw EU-verdrag'

DEN HAAG - Het is niet nodig de bevolking te raadplegen over het nieuwe Europese hervormingsverdrag dat de EU-lidstaten in juni sloten.

Het verdrag bevat niet meer de grondwettelijke aspecten die wel in de verworpen Europese grondwet stonden.

Advies

Dat is de globale strekking van het advies dat de Raad van State woensdag heeft uitgebracht aan het kabinet, meldden ingewijden donderdag. Het kabinet spreekt vrijdag over de kwestie.

De regeringspartijen zijn sterk verdeeld over het houden van een volksraadpleging over het nieuwe EU-verdrag. De PvdA is voor, maar CDA en ChristenUnie voelen er helemaal niets voor.

Referendum

Als het kabinet besluit geen referendum te houden - en bronnen in politiek Den Haag gaan daar wel van uit - zouden een of meer Tweede Kamerfracties met een initiatiefwet kunnen komen.

Die zou dan met steun van PvdA, SP, PVV, GroenLinks en D66 een meerderheid kunnen halen.

Blokkeren

Naar verwachting zal de VVD in de Eerste Kamer die initiatiefwet echter blokkeren. In de senaat beschikken CDA, ChristenUnie en VVD samen over een meerderheid.

De liberalen in de Eerste Kamer voelen heel weinig voor referenda.

Initiatiefwet

In 2005 vond er een referendum plaats over wat toen formeel een grondwettelijk verdrag voor de EU heette. Dat werd gehouden op grond van een initiatiefwet van PvdA, GroenLinks en D66.

Een ruime meerderheid van de bevolking stemde toen tegen. Ook de Franse bevolking keurde het verdrag af.

Onderhandelingen

Bij de onderhandelingen over een nieuw verdrag op de EU-top heeft het kabinet wijzigingen binnengehaald om tegemoet te komen aan de wensen van de Nederlanders.

Zo is onder meer de rol van nationale parlementen op bepaalde punten sterker gemaakt.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie